Natječaji

Ispravak Javnog natječaja, KLASA 50

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), objavljuje se slijedeći

 

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

 

1. Ispravlja se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/50, URBROJ: 426-02-03/2-20-3 (dalje: Javni natječaj) od 03. studenog 2020. godine:

 

a) U točki 1.2. u dijela teksta Javnog natječaja:

 

„Stručni uvjeti:“

 

alineja 2:

 

„najmanje 1 godina radnog iskustva u struci“

 

briše se.

 

 

b) U točki 2.3. i 3.3. u dijela teksta Javnog natječaja:

 

„Stručni uvjeti:“

 

alineja 2:

 

„najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti“

 

briše se.

 

2. Ispravak javnog natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

3. U ostalom dijelu tekst Javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

 

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

                                                                                                                 RAVNATELJ

                                                                                                           Damira Benc, dipl. iur

Download zona

Ispravak Javnog natječaja, KLASA 50 (56.31 kB pdf)