Natječaji

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KLASA: 112-02/17-01/51, URBROJ: 426-02/5-17-4

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14 i 67/15), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavljuje slijedeći

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

 

Ispravlja se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/17-01/51, URBROJ: 426-02/5-17-4, objavljen u Narodnim novina, broj 123, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

 

U tekstu javnog natječaja točka I. 3. mijenja se i sada glasi:

 

„3. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu“

 

Ispravak javnog natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Prijave na javni natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ovog ispravka u „Narodnim novinama“.

Ostali dio natječaja ostaje neizmijenjen.

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Download zona

Ispravak javnog natječaja, klasa 51 (61.05 kB pdf)