Natječaji

Ispravak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4 od 23. svibnja 2019. godine

1. Ispravlja se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4 (dalje: Javni natječaj), objavljen u Narodnim novina, broj 53, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj biltena 101, i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

a) U točki 2. i 4.b) iza dijela teksta Javnog natječaja:

 

„na određeno vrijeme“

 

dodaje se:

 

„na određeno vrijeme od godinu dana“.

 

 

b) Iza dijela teksta Javnog natječaja:

 

„- preslika diplome o završenom studiju;“

 

dodaje se:

 

„- preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (za kandidate kod kojih je srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera uvjet za prijavu na javni natječaj);“.

 

2. Ispravak javnog natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

3. Prijave na javni natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ovog ispravka u „Narodnim novinama“.

 

4. U ostalom dijelu tekst Javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

 

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

RAVNATELJ

Damira Benc, dipl. iur

Download zona

Ispravak javnog natječaja KLASA 08 (65.23 kB pdf)