Natječaji

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14 i 67/15), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

I. SREDIŠNJI URED

1. Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odsjek za opće poslove

 

  • viši stručni savjetnik- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike ili računarstva

- najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

2. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu

 

  • rukovoditelj- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij, ekonomski smjer

- najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

Prednost se daje kandidatima koji imaju radno iskustvo na rukovodećim mjestima te kandidatima koji imaju radno iskustvo u proračunskom računovodstvu.

3. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

 

  • samostalni stručni referent I.- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice zbog rodiljnog/roditeljskog dopusta, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomskog smjera u trajanju od najmanje tri godine

- najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

4. Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata

    a) viši stručni savjetnik- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij društvenog smjera

- najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

 

    b) samostalni stručni referent II. (pripravnik)- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij društvenog smjera

- radno iskustvo: za radno mjesto pripravnika mogu se prijaviti kandidati koji se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovali

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

 

 5. Sektor za vještačenje, Služba za medicinsko vještačenje

    a) stručni referent II.- 6 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema društvenog, općeg, tehničkog ili ekonomskog smjera

- najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

 

Prednost se daje kandidatima s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

 

6. Sektor za vještačenje, Služba funkcionalnog i ostalih vještačenja

    a) viši stručni savjetnik – vještak socijalni radnik- 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij socijalnog rada

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

b) stručni referent II.- 7 izvršitelja na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema društvenog, općeg, tehničkog ili ekonomskog smjera

- najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

 

Prednost se daje kandidatima s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

 

II. PODRUČNI URED OSIJEK

1. vještak specijalist- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godina radnog iskustva u specijalnosti

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

 

2. stručni savjetnik-vještak socijalni radnik- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij socijalnog rada

 - najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

3. stručni referent II.- 6 izvršitelja (1 izvršitelj mjesto rada Virovitica) na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema društvenog, općeg, tehničkog ili ekonomskog smjera

- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

 

Prednost se daje kandidatima s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

 

 III. PODRUČNI URED RIJEKA

1. vještak specijalist- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu, mjesto rada Pula

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godina radnog iskustva u specijalnosti

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

2. stručni referent II.- 2 izvršitelja na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema društvenog, općeg, tehničkog ili ekonomskog smjera

- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

 

Prednost se daje kandidatima s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

 

IV. PODRUČNI URED VARAŽDIN

1. vještak specijalist- 4 izvršitelja (2 izvršitelja mjesto rada Koprivnica) na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu

                            

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- rad na računalu – samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

2. stručni referent II.- 3 izvršitelja na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema društvenog, općeg, tehničkog ili ekonomskog smjera

- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

 

Prednost se daje kandidatima s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

 

V. PODRUČNI URED ZAGREB

1. vještak specijalist- 7 izvršitelja (2 izvršitelja mjesto rada Sisak) na neodređeno vrijeme, rad u punom ili nepunom radnom vremenu

                            

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke, bez specijalizacije s najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili s položenim specijalističkim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva u specijalnosti

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- rad na računalu – samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

2. stručni savjetnik-vještak socijalni radnik- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkim diplomski stručni studij socijalnog rada

 - najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

- aktivno znanje jednog stranog jezika

3. stručni referent II.- 3 izvršitelja na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom vremenu

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema društvenog, općeg, tehničkog ili ekonomskog smjera

- najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

- rad na računalu - samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela i korištenje interneta

 

Prednost se daje kandidatima s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje (za radna mjesta II. 3., IV. 1., V. 1. potrebno naznačiti i mjesto rada).

 

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja, i to:

 

- životopis;

- preslika diplome o završenom studiju i specijalizaciji (za kandidate kod kojih je specijalizacija stručni uvjet za prijavu na javni natječaj);

- preslika odobrenja za samostalan rad (za kandidate kod kojih je odobrenje za samostalan rad uvjet za prijavu na natječaj);

- preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi (za kandidate kod kojih je srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera uvjet za prijavu na javni natječaj);

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji;

- preslika domovnice ili osobne iskaznice;

- preslika vozačke dozvole (za kandidate kod kojih je prednost položen vozački ispit B kategorije);

 - preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu : Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za javni natječaj Klasa 51“.

 

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu. Svaka prijava mora sadržavati sve potrebne priloge.

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim/om na javni natječaj.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo postojanje navedenog prava, dokaz da je nezaposlen i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (odluka, rješenje i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj:33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 94/01-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca  (rješenje, odluka i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

 

Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je objavljen na službenim internetskim stranicama  Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavanju javnim natječajem uređeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („ Narodne novine“ broj: 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14 i 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15 i 122/15).

 

Stručna i radna iskustva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se na razgovoru s kandidatima i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima te vremenu, sadržaju i rezultatima testiranja, ako se testiranje bude provodilo, objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (www.zosi.hr). Za kandidate koji ne pristupe intervjuu/testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj. 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Download zona

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA 112-02_12-01_51 (448.46 kB pdf)