Natječaji

Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja; KLASA: 112-02/20-01/32

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

 

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/32, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 68/20, dana 12.06.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 12.06.2020. godine, broj biltena 113, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kako slijedi:

 

- I Središnji ured, 3. Sektor za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za radno mjesto a) viši vještak – specijalist, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu;

 

- IV Područni ured Osijek, za radno mjesto vještak – specijalist, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu;

 

- V Područni ured Varaždin, za radno mjesto a) vještak – specijalist, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu;

 

- VI Područni ured Zagreb, za radno mjesto a) vještak – specijalist, 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu - u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja te se isti poništava za 2 izvršitelja za navedeno radno mjesto;

 

- VI Područni ured Zagreb, za radno mjesto c) vještak – specijalist, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Sisak;

 

- VI Područni ured Zagreb, za radno mjesto d) vještak – specijalist, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Karlovac.

  

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

 

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

 

 

RAVNATELJ

 

  Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja, KLASA 32 (96.79 kB pdf)