Natječaji

Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja, KLASA: 112-02/20-01/43

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/43, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 104/20, dana 23.09.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 23.09.2020. godine, broj biltena 184, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kako slijedi:

 

  1. Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odjel za opće poslove, Odsjek za informatiku i informacijsku sigurnost
  2. a) samostalni stručni referent I. - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JN KLASA 43 (467.77 kB docx)