Natječaji

Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja, KLASA: 112-02/20-01/50, URBROJ: 426-02-03/2-20-107 od 22. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

 

I.

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/50, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 121/20, dana 06.11.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 06.11.2020. godine, broj biltena 216, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kako slijedi:

 

1. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo,

1.1. rukovoditelj odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

1.2. samostalni stručni referent II.-pripravnik- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme(pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci), rad u punom radnom vremenu

 

2. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku

2.3. stručni referent I.-pripravnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (pripravnički staž u trajanju od 3 mjeseca), rad u punom radnom vremenu

 

3. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za nabavu

3.3. stručni referent I.-pripravnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (pripravnički staž u trajanju od 3 mjeseca), rad u punom radnom vremenu

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

 

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JN KLASA 50 (89.71 kB pdf)