Natječaji

Odluka o izabranom kandidatu, KLASA 41, - RUKOVODITELJ PODRUČNOG UREDA - VJEŠTAK, PU Rijeka

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/41, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 107/20 od 02.10.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02.10.2020. godine, broj biltena 191, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, izabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

 

2. PODRUČNI URED U RIJECI

2.1. rukovoditelj područnog ureda - vještak

 

- Davor Čorak

 

Izabranog kandidata kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.