Natječaji

Odluka o odabiru kandidata JN Klasa 16 za radno mjesto stručni referent II. u Područnom uredu u Zagrebu, Sektor za vještačenje

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/21-01/16, URBROJ: 426-02-03/3-21-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 110/21 od 13.10.2021. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.10.2021. godine, broj biltena 197 te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

 

1.1.  stručni referent II. – 3 izvršitelja       

- Martina Matetić

- Mia Lukač

- Tomislav Peterfaj       

    

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.