Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na javnom natječaju; Klasa 14

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/21-01/14, URBROJ: 426-02-03/2-21-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 107/21 od 01.10.2021. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.10.2021. godine, broj biltena 190, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto:

 

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA

     1.1. stručni referent II.

    -   Valentina Jurčević

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.