Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju Klasa 23, Sektor za vještačenje, Područni ured Osijek za radno mjesto: 12. stručni savjetnik – vještak rehabilitator

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/19 od 31.07.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.07.2019. godine, broj biltena 147, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

12. Sektor za vještačenje, Područni ured Osijek

 

- stručni savjetnik – vještak rehabilitator

-Tatjana Mandić

 

 

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.