Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju Klasa 43, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/43, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 104/20 od 23.09.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.09.2020. godine, broj biltena 184, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

5. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

 

  • stručni referent I.  

 

- Ratka Smiljanić

 

 

Odabranog kandidata kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.