Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju Klasa 43, Sektor za vještačenje, Područni ured u Zagrebu

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/43, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 104/20 od 23.09.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.09.2020. godine, broj biltena 184, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

3. Sektor za vještačenje, Područni ured u Zagrebu

 

stručni referent II.

  1. Mia Lukač
  2. Andreja Vrančić
  3. Martina Matetić Kiš  

 

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.