Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Područni ured Split, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, mjesto rada Zadar; KLASA 08

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 53/19 od 24.05.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.05.2019. godine, broj biltena 101, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

3. Područni ured Split, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, mjesto rada Zadar

 

- stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

- Marijana Kapović

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.