Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Područni ured u Osijeku, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 08

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 53/19 od 24.05.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.05.2019. godine, broj biltena 101, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

4. Područni ured Osijek, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, mjesto rada Slavonski Brod

b) stručni referent II.

- Anamarija Hmelaš

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.