Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Područni ured u Osijeku, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 08

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 53/19 od 24.05.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.05.2019. godine, broj biltena 101, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dana 24.05.2019., odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

4. PODRUČNI URED OSIJEK

Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

a) stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

 

- Jelena Krešić - mjesto rada Vukovar

- Dragica Smiljanec – mjesto rada Virovitica

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada