Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Sektor za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 25

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/25, URBROJ: 426-02-03/1-19-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 66/19 od 10.07.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10.07.2019. godine, broj biltena 132, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

1. Sektor za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

- viši vještak – specijalist

- Lucija Šarčević  

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.