Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Sektor za vještačenje, Područni ured Split, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/19 od 31.07.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.07.2019. godine, broj biltena 147, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

17. Sektor za vještačenje, Područni ured Split, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

- stručni referent II.

- Igor Kesić

- Matea Olujić

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.