Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Sektor za zapošljavanje i kontrolu, Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja; KLASA 29

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/29, URBROJ: 426-02-03/2-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 76/19 od 09.08.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.08.2019. godine, broj biltena 153, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

2. Sektor za zapošljavanje i kontrolu, Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja

 

- viši stručni savjetnik

- Ante Vujčić

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.