Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, Područni ured u Varaždinu; KLASA 07

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/07, URBROJ: 426-02-03/1-19-1, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 20/19 od 27.02.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.02.2019. godine, broj biltena 41, te na internetskoj stranici Zavoda dana 27.02.2019. godine, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

IV. PODRUČNI URED VARAŽDIN

Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

1. vještak - specijalist

- Mirela Pešorda Pešić

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.