Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, Središnji ured, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, radno mjesto br. 5.; KLASA 23

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/19 od 31.07.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.07.2019. godine, broj biltena 147, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

5. Središnji ured, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

viši stručni savjetnik – vještak rehabilitator

- Maja Horvatić

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.