Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, stručni referent II., Područni ured u Zagrebu, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 56

Na javnom natječaju KLASA: 112-02/18-01/56, URBROJ: 426-02-03/1-18-5, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 83/18 od 19.09.2018. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19.09.2018. godine, broj biltena 181, te na internetskoj stranici Zavoda dana 19.09.2018. godine, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

II.PODRUČNI URED ZAGREB

1. Područni ured Zagreb, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

b) stručni referent II.

 

  1. Greta Jurišić
  2. Marija Gabelica Stojić
  3. Marko Tortić

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.