Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, stručni savjetnik - vještak socijalni radnik, Područni ured Rijeka, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 56

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/18-01/56, URBROJ: 426-02-03/1-18-5, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 83/18 od 19.09.2018. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19.09.2018. godine, broj biltena 181, te na internetskoj stranici Zavoda dana 19.09.2018. godine, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

V. PODRUČNI URED RIJEKA

1. Područni ured Rijeka, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

b) stručni savjetnik - vještak socijalni radnik

- Tamara Petrc

- Tina Lalli – mjesto rada Pula

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.