Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, viši stručni savjetnik - vještak socijalni radnik, Područni ured Osijek, Sektor za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 01

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda dana 15.03.2019. godine, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

1. Sektor za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

a) viši stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

- Andreja Živković

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.