Natječaji

Odluka o odabiru kandidata za radna mjesta rukovoditelj odjela i viši stručni savjetnik, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku; Javni natječaj KLASA 50

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/50, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 121/20 od 06.11.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06.11.2020. godine, broj biltena 216, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

  

2. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku

 

      2.1. rukovoditelj odjela

 

            Maja Groznica Splivalo

 

      2.2. viši stručni savjetnik    

 

               Martina Višić

 

 

Odabrane kandidatkinje će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.