Natječaji

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto samostalni stručni referent I. u Odjelu za računovodstvo, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/52, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/20 od 04.12.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.12.2020. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

2. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

 

       2.1. samostalni stručni referent I.

 

            Mirjana Uzunović

 

 

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.