Natječaji

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto samostalni stručni referent I. u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/32, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 68/20 od 12.06.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.06.2020. godine, broj biltena 113, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

 

Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata:

samostalni stručni referent I.

 

- Marijana Blažanović

  

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.