Natječaji

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto samostalni stručni referent II. u Sektoru za zapošljavanje i kontrolu, Služba za zapošljavanje i poticaje KLASA:34

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/34, URBROJ: 426-02-03/3-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/20 od 17.07.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17.07.2020. godine, broj biltena 137, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

Sektor za zapošljavanje i kontrolu

1. Služba za zapošljavanje i poticaje

 - samostalni stručni referent II.

  1. Ivan Šimić
  2. Jelena Tokić

 

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.