Natječaji

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto stručni referent II. u Sektoru za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; Javni natječaj KLASA: 32

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/32, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 68/20 od 12.06.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.06.2020. godine, broj biltena 113, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

 

 

Sektor za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- stručni referent II.

-Edina Nuhić

 

 

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.