Natječaji

Odluka o odabiru za radna mjesta broj 1., 2., 3., 4., 5. i 6. mjesto rada u Zagrebu

Odluka o odabiru kandidata – radno mjesto:

1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu

2. viši stručni savjetnik

3. stručni savjetnik

4. viši stručni savjetnik u središnjem uredu

5. samostalni stručni referent I

6. viši stručni savjetnik

mjesto rada u Zagrebu – natječaj od 23.12.2016.

 

Na javnom natječaju KLASA: 112-02/16-01/87, URBROJ:426-02-01-16-4, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj: 121/16, od 23. prosinca 2016. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. prosinca 2016. godine i internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon obavljenih razgovora s kandidatima, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

1. Viši stručni savjetnik u Središnjem uredu, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, mjesto rada Zagreb:

 

- Marija Pavlinić (mag.prava)

 

2. Viši stručni savjetnik, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale, mjesto rada Zagreb:

 

- Ivana Biuk (mag.prava)

- Branimir Jazbec (dipl.pravnik)

 

3. Stručni savjetnik, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale, mjesto rada Zagreb:

 

- Andreja Brlek (mag.prava)

 

4. Viši stručni savjetnik u Središnjem uredu, Sektor za zapošljavanje i kvotu, Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja, mjesto rada Zagreb:

 

- Andrea Ćurčić (mag.prava)

 

5. Samostalni stručni referent I, Sektor za zapošljavanje i kvotu, Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja, mjesto rada Zagreb:

 

- Ivan Tomašević (str.prvostupnik javne uprave)

 

6. Viši stručni savjetnik, Samostalna služba, za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije, statistiku i nabavu, mjesto rada Zagreb:

 

-  Čedo Gorjanc (dipl.pravnik)

 

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.