Natječaji

Odluka o odabiru za radna mjesta SU

Odluka o odabiru za radna mjesta broj I.1., I.2., I.3., I.6a), I.6b), I.6c),

 
Odluka o odabiru kandidata – radno mjesto:

I. SREDIŠNJI URED

  1. rukovoditelj
  2. stručni referent II.
  3. stručni referent I.

6.a) viši stručni savjetnik u središnjem uredu - psiholog

6.b) viši stručni savjetnik u središnjem uredu - edukacijska rehabilitacija

6.c) viši stručni savjetnik u središnjem uredu - socijalni radnik

Na javnom natječaju KLASA: 112-02/17-01/38, URBROJ:426-02/3-17-1, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj: 92/17, od 13. rujna 2017. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13. rujna 2017. godine i internetskim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon obavljenih razgovora s kandidatima, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

I. SREDIŠNJI URED

1. rukovoditelj, Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, mjesto rada Zagreb:

- Gordana Bračić-Ružić

2. stručni referent II., Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odsjek urudžbeno i arhiva, mjesto rada Zagreb:

- Ivana Ivić

3. stručni referent I., Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo, mjesto rada Zagreb:

- Sanda Pejić Detelbach

6.a) viši stručni savjetnik u središnjem uredu – psiholog, Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za profesionalnu rehabilitaciju, mjesto rada Zagreb:

- Sabina Šimić

6.b) viši stručni savjetnik u središnjem uredu – edukacijska rehabilitacija, Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za profesionalnu rehabilitaciju, mjesto rada Zagreb:

- Natalija Vičević

6.c) viši stručni savjetnik u središnjem uredu – socijalni radnik, Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za profesionalnu rehabilitaciju, mjesto rada Zagreb:

- Petra Herak


Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.

 

Download zona

Odluka o odabiru za radna mjesta SU (13.54 kB docx)