Natječaji

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - KLASA 04

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/14 i 67/15), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/18-01/04, URBROJ: 426-02/5-18-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 10/18 dana 31.01.2018. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.01.2018. godine, broj biltena 22, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto samostalni stručni referent II. (pripravnik) u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata, 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu.

 

II.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

 Ova odluka će bit objavljena u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

RAVNATELJ

 

Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - KLASA 04 (63.4 kB pdf)