Natječaji

Odluke o poništenju Javnog natječaja; KLASA: 112-02/20-01/35

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

 

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/35, URBROJ: 426-02-03/5-20-1, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 86/20, dana 24.07.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 24.07.2020. godine, broj biltena 142, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto:

 

I Središnji ured, 1. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za nabavu, viši stručni savjetnik u središnjem uredu, 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

 

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

                                                                                                        RAVNATELJ

 

  Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Odluka o poništenju javnog natječaja, KLASA 35 (66.63 kB pdf)