Natječaji

Odluku o odabiru kandidata, Područni ured u Varaždinu; KLASA 01

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda dana 15.03.2019. godine, odabrani su sljedeći kandidati za radno mjesto pod brojem:

 

4. PODRUČNI URED VARAŽDIN

Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

a) stručni savjetnik – vještak psiholog

- Marija Ćutić

b) stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

- Valentina Dimitrov Novosel

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.