Natječaji

Odluku o odabiru kandidata na javnom natječaju, Područni ured u Rijeci; KLASA 01

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda dana 15.03.2019. godine, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

5. Područni ured Rijeka, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- stručni savjetnik – vještak psiholog

- Ivana Čendak

 

Odabrane kandidate će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.