Natječaji

Odluku o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Sektor za profesionalnu rehabilitaciju; KLASA 08

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 53/19 od 24.05.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.05.2019. godine, broj biltena 101, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

1. Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj, evaluaciju i edukaciju

 

- viši stručni savjetnik u središnjem uredu

- Josipa Ćorluka

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.