Natječaji

Poziv na pisano testiranje – Javni natječaj Klasa 52, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo-samostalni stručni referent I.

Kandidati koji su dana 19. 01. 2021. godine pristupili razgovoru za radno mjesto:  samostalni stručni referent I. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo, temeljem Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-01/52, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/20 od 04.12.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.12.2020. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se na pisano testiranje

 

dana 29. 01.2021.

u 09:00 sati :

 

 

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

 

DATUM ROĐENJA

 

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

12

M.U.

25.05.1972.

Zagreb

40

M.Č.

02.04.1993.

Zagreb

50

M.K.

05.04.1988.

Zagreb

na adresi Radnička cesta 1, Zagreb, IV. kat, soba br. 416.

 

Pisanim testiranjem provjerava se stručno znanje kandidata koje se sastoji od poznavanja zakona i drugih propisa vezanih za poslove radnog mjesta na koje se kandidat prima.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

  • Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15);
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19, 108/20).

 

Postupak pisanog  testiranja:

Kandidati su dužni predočiti osobnu iskaznicu prilikom pristupanja pisanom testiranju radi identifikacije.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti pisanom testiranju iz navedenog područja.

Vrijeme trajanja pisanog testiranja – 45 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidati su dužni postupati prema uputama Povjerenstva.

Pisano testiranje sastoji se od 15 pitanja, a za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod. Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti je 15. Nakon provedenog pisanog testiranja, Povjerenstvo će  utvrditi listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio pisanom testiranju povukao prijavu na Javni natječaj.

 

Važna napomena :

Svi kandidati koji pristupaju pisanom testiranju, dužni su se pridržavati Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski od 12. listopada 2020. godine.

Prilikom provedbe pisanog testiranja obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije i širenja epidemije COVID-19.