Natječaji

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 07, Područni ured u Rijeci, mjesto rada Gospić

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. 07. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

Lošinjska ulica 16, Rijeka

 

- sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

6. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

 

6.1. stručni referent II. - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Gospić

 

dana 19.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

14

M.D.

10.05.1979.

Gospić

10,00

15

J.B.

22.02.1993.

Gospić

10,15

17

P.B.

21.02.1995.

Gospić

10,30

21

K.P.

14.04.1995.

Kaniža Gospićka, Gospić

10,45

29

A.P.

15.01.1991.

Lipovljani

11,00

49

D.V.A.

07.03.1972.

Otočac

11,15

71

T.K.

24.01.1981.

Otočac

11,30

 

 

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr