Natječaji

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 07, Središnji ured, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. 07. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

 

Radnička cesta 1, Zagreb, V. kat, dvorana br. 517.

 

 

- sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

4. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU

 

4.1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 18.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

35

M.Ć.M.

23.09.1982.

HUDI BITEK

12,00

37

A.B.

30.12.1981.

ZAGREB

12,15

48

J.F.

07.03.1974.

ZAGREB

12,30

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr