Natječaji

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 23, r.m. br. 12. stručni savjetnik-vještak rehabilitator, Područni ured Osijek

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/19 od 31.07.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.07.2019. godine, broj biltena 147, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

 

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

 

Područni ured Osijek

 

12. stručni savjetnik-vještak rehabilitator

da pristupe na intervju, na adresu Tadije Smičiklasa 2, Osijek  

dana 20.11.2019. u 12:00  sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

83

M.R.B.

27.12.1981.

Osijek

115

T.M.

11.08.1966.

Osijek

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458-483

e-mail: MBabic@zosi.hr