Natječaji

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 23, r.m. br. 19. stručni savjetnik-vještak socijalni radnik, PU Varaždin, mjesto rada Koprivnica, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/19 od 31.07.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.07.2019. godine, broj biltena 147, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

 

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

 

Područni ured Varaždin, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, mjesto rada Koprivnica  

 

19. stručni savjetnik-vještak socijalni radnik

da pristupe na intervju, na adresu Mihovila Pavleka Miškine 35, Varaždin

dana 19.11.2019. u  12:00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

21

J.Š.

03.08.1984.

VARAŽDIN

75

K.T.

04.09.1974.

KRIŽEVCI

76

Ž.H.

30.12.1987.

NOVI MAROF

127

N.H.

16.06.1974.

KOPRIVNICA

146

S.S

30.07.1986.

ĐELEKOVEC

156

P.A.J.

28.06.1979.

VARAŽDIN

169

B.L.

06.11.1961.

RIJEKA

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458-483

e-mail: MBabic@zosi.hr