Natječaji

Poziv na razgovor - natječaj od 13.09.2017.

Poziv na razgovor - natječaj od 13.09.2017.

 

Natječaj – poziv na razgovor

Na natječaju KLASA: 112-02/17-01/38, URBROJ: 426-02/3-17-1, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 92/17 od 13.09.2017. godine; internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.09.2017. godine, broj biltena 177, te internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s Invaliditetom, sljedeći kandidati  čije su prijave pravovremene i uredne (sadrže sve podatke i isprave) te ispunjavaju uvjete iz natječaja za radna mjesta pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 119), kako slijedi:

I. SREDIŠNJI URED

  4. Viši vještak specijalist u središnjem uredu u Sektoru za vještačenje, Služba za medicinsko vještačenje

dana 20.10.2017.

 1. SMILJANA PODRUG u 8.00 sati
 2. LJERKA ŽUBRINIĆ – OREŠKOVIĆ u 8.15 sati
 3. SUZANA JUNACI u 8.30 sati

  5. Viši stručni savjetnik-vještak psiholog u središnjem uredu u Sektoru za vještačenje, Služba funkcionalnog i ostalih vještačenja

dana 20.10.2017.

 1. MARIJANA PENIĆ u 8.45 sati
 2. IRENA PASTUOVIĆ TERZE u 9.00 sati
 3. DANIJELA IVANOVIĆ u 9.15 sati
 4. MARKO MIHALJ u 9.30 sati
 5. SANDRA ZELIĆ u 9.45 sati
 6. NATALI SERGO KOZUMPLIK u 10.00 sati

VI. PODRUČNI URED ZAGREB

  1. vještak specijalist u područnom uredu, mjesto rada Zagreb

dana 24.10.2017.

 1. GORDANA GATARIĆ AĆIMOVIĆ u 8.00 sati
 2. LJERKA ŽUBRINIĆ – OREŠKOVIĆ u 8.15 sati
 3. LIDIJA ANGELUS u 8.30 sati
 4. SREBRENKA MESIĆ u 8.45 sati
 5. NATALIA BRALIĆ u 9.00 sati

  1. vještak specijalist u područnom uredu, mjesto rada Sisak

dana 24.10.2017.

 1. TATJANA POLJANAC u 9.15 sati
 2. OLIVERA MIOČINOVIĆ u 9.30 sati
 3. ŽARKA ROGIĆ u 9.45 sati
 4. SUZANA JUNACI u 10.00 sati

  2. stručni savjetnik-vještak psiholog u područnom uredu, mjesto rada Zagreb

dana 24.10.2017.

 1. MARIJANA PENIĆ u 10.15 sati
 2. SNJEŽANA MAŽAR u 10.30 sati
 3. IRENA PASTUOVIĆ TERZE u 10.45 sati
 4. DANIJELA IVANOVIĆ u 11.00 sati
 5. MARKO MIHALJ u 11.15 sati
 6. SANDRA ZELIĆ u 11.30 sati
 7. DANIJELA JANDRIĆ u 11.45 sati

Download zona

Poziv na razgovor klasa 38 (16.56 kB docx)