Natječaji

Poziv na razgovor Područni ured u Varaždinu, stručni referent II, KLASA 51

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/17-01/51, URBROJ: 426-02/5-17-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/17 od 12.12.2017. godine, ispravak „Narodne novine“ broj 125/17 od 15.12.2017.; na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.12.2017. godine, broj biltena 240, ispravak od 15.12.2017., broj biltena 243; te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sljedeći kandidati  čije su prijave pravovremene i uredne (sadrže sve podatke i isprave) te ispunjavaju uvjete iz natječaja za radno mjesto

IV. PODRUČNI URED U VARAŽDINU

2. stručni referent II.

pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu Mihovila Pavleka Miškine 3, Varaždin, kako slijedi:

dana 19.02.2018.

 u 10,00 sati:

Pozivamo slijedeće kandidate:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

12

M.K.

07.07.1989.

Sračinec

107

R.G.

21.09.1981.

Nova Ves, Petrijanec

121

V.K.

11.04.1983.

Lepoglava

122

L.F.

05.06.1993.

Maruševec

124

S.K.

08.11.1989.

Donja Voća

80

N.L.

28.03.1972.

Varaždin

66

D.B.

31.08.1977.

Varaždin

63

M.J.

01.08.1987.

Novi Marof

283

A.Š.

01.03.1982.

Koprivnica

281

B.L.

16.07.1977.

Varaždin

255

A.R.

07.03.1983.

Majerje

252

N.H.

25.01.1973.

Varaždin

56

D.B.

22.04.1967.

Varaždin

54

S.Ž.

18.10.1990.

Čakovec

50

M.S.

30.12.1991.

Varaždin

25

I.I.

15.10.1988.

Varaždin

21

N.H.

18.11.1980.

Varaždin

55

J.N.

24.05.1979.

Varaždin

48

V.P.

08.02.1991.

Varaždinske Toplice

156

P.Š.

31.10.1981.

Nedeljanec, Vidovec

166

N.P.

02.09.1985.

Svibovec Podravski, Sračinec

dana 20.02.2018.

 u 10,00 sati:

Pozivamo slijedeće kandidate:

 

167

M.H.

19.10.1985.

Ivanec

174

E.K.

17.09.1987.

Novi Marof

178

D.L.J.

06.12.1979.

Varaždin

133

M.S.

20.07.1988.

Sesvete

181

M.J.

04.11.1991.

Varaždin

183

T.M.

31.05.1992.

Novi Marof

191

P.K.

31.03.1989.

Belica

192

A.K.

29.07.1989.

Lepoglava

193

N.P.

24.12.1980.

Varaždin

197

N.M.

23.02.1964.

Majerje

231

M.B.

19.07.1994.

Lepoglava

225

A.V.

30.08.1973.

Varaždin

224

M.B.

11.10.1993.

Gornji Kneginec, Turčin

328

N.Š.

15.09.1990.

Lepoglava

317

M.K.

22.03.1970.

Domitrovec, Vidovec

353

S.S.

08.01.1997.

Varaždin

330

A.A.Š.

31.10.1973.

Koprivnica

338

M.H.

21.10.1996.

Lepoglava

344

M.I.V.

21.09.1991.

Bisag

347

N.L.

27.09.1976.

Varaždin

351

E.H.

29.09.1995.

Varaždin

381

M.V.

12.06.1986.

Čakovec

 

 

Download zona

Poziv na razgovor, Područni ured u Varaždinu, stručni referent II - KLASA 51 (299.67 kB pdf)