Natječaji

Poziv na razgovor, Područni ured Zagreb, vještak-specijalist, i Područni ured Zagreb, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovisnkog rata i članova njihovih obitelji, vještak-specijalist; JN KLASA 56

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/18-01/56, URBROJ: 426-02-03/1-18-5, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 83/18 od 19.09.2018. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19.09.2018. godine, broj biltena 181, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

II. PODRUČNI URED ZAGREB

  • vještak - specijalist

da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba br. 27

dana 28.11.2018. u 09,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

102

K.L.

14.02. 1978.

Zagreb

140

R.S.

01.03.1965.

Zagreb

 

II. 1. PODRUČNI URED ZAGREB, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

a) vještak - specijalist

da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba br. 27

dana 28.11.2018. u 09,30 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

79

W.M.

23.06.1967.

Zagreb

 

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458-485

e-mail: mpavlinic@zosi.hr

Download zona

Poziv na razgovor JN KL 56. - PU ZG - vještak specijalist i PU ZG, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovisnkog rata i članova njihovih obitelji - vještak specijalist (15.52 kB docx)