Natječaji

Poziv na razgovor, Središnji ured u ZG i Područni ured u ZG, stručni referent II, KLASA 51

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/17-01/51, URBROJ: 426-02/5-17-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/17 od 12.12.2017. godine, ispravak „Narodne novine“ broj 125/17 od 15.12.2017.; na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.12.2017. godine, broj biltena 240, ispravak od 15.12.2017., broj biltena 243; te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sljedeći kandidati  čije su prijave pravovremene i uredne (sadrže sve podatke i isprave) te ispunjavaju uvjete iz natječaja za radno mjesto

I. SREDIŠNJI URED

5. a) stručni referent II. u Sektoru za vještačenje, Služba za medicinsko vještačenje

pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba 27, slijedeći kandidati:

grupa A) dana 27.02.2018. u 11,15 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

99

A.V.

19.10.1962.

Zagreb

104

A.V.

08.10.1977.

Bestovje

114

V.K.

11.04.1983.

Lepoglava

94

I.B.Ž.

18.12.1970.

Zagreb

287

M.B.

23.08.1989.

Zagreb

134

M.S.

20.07.1988.

Sesvete

223

N.M.

10.11.1978.

Zagreb

337

K.B.

29.04.1990.

Zagreb

 

grupa B) dana 27.02.2018. u 12,15 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

303

K.J.

23.07.1977.

Zagreb

17

Z.L.

09.02.1981.

Zagreb

269

M.Š.

24.02.1997.

Zagreb

136

A.P.K.

18.05.1988.

Zagreb

142

M.N.

08.01.1988.

Zagreb

130

T.J.

17.10.1993

Hrv. Leskovac

290

I.S.

03.02.1975.

Zagreb

 

 6. b) stručni referent II. u Sektoru za vještačenje, Služba funkcionalnog i ostalih vještačenja

pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba 27, slijedeći kandidati:

grupa A) dana 27.02.2018. u 11,15 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

101

A.V.

19.10.1962.

Zagreb

102

A.V.

08.10.1977.

Bestovje

115

V.K.

11.04.1983.

Lepoglava

90

I.B.Ž.

18.12.1970.

Zagreb

288

M.B.

23.08.1989.

Zagreb

135

M.S.

20.07.1988.

Sesvete

208

N.M.

10.11.1978.

Zagreb

335

K.B.

29.04.1990.

Zagreb

grupa B) dana 27.02.2018. u 12,15 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

302

K.J.

23.07.1977.

Zagreb

16

Z.L.

09.02.1981.

Zagreb

259

M.Š.

24.02.1997.

Zagreb

137

A.P.K.

18.05.1988.

Zagreb

141

M.N.

08.01.1988.

Zagreb

131

T.J.

17.10.1993

Hrv. Leskovac

291

I.S.

03.02.1975.

Zagreb

313/324

M.B.

06.09.1987.

Donji Andrijevci

29

T.K.

25.08.1984.

Zagreb

68

J.T.G.

16.04.1968.

Zagreb

 II. PODRUČNI URED U ZAGREBU

3. stručni referent II.

pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba 27, slijedeći kandidati:

dana 27.02.2018. u 11,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

87

J.T.

19.03.1990.

Zagreb

154

S.V.

30.10.1993.

Zagreb

180

V.V.

15.01.1983.

Zagreb

103

A.V.

19.10.1962.

Zagreb

100

A.V.

08.10.1977.

Bestovje

120

V.K.

11.04.1983.

Lepoglava

92

I.B.Ž.

18.12.1970.

Zagreb

289

M.B.

23.08.1989.

Zagreb

132

M.S.

20.07.1988.

Sesvete

207

N.M.

10.11.1978.

Zagreb

334

K.B.

29.04.1990.

Zagreb

 

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458-485

e-mail: mpavlinic@zosi.hr

Download zona

Poziv na razgovor, Središnji ured u ZG i Područni ured u ZG - stručni referent II - KLASA 51 (374.03 kB pdf)