Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto 7.1. stručni referent II, 7. Sektor za vještačenje, Područni ured u Zagrebu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/07, URBROJ:426-02-03/2-23-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. 07. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

  

Tvrtkova 5, Zagreb, soba br. 9, prizemlje

  

- sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

7. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

 

7.1. stručni referent II. - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 12.09.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

6

I.A.

1998.

ZAGREB

9,00

8

N.N.

1993.

ZAGREB

9,15

10

A.S.

1998.

GLINA

9,30

11

T.Č.

1964.

ZAGREB

9,45

16

S.F.

1966.

ZAGREB

10,00

39

A.M.M.

1973.

ZAGREB

10,15

44

B.C.

1997.

ZAGREB

10,30

53

S.B.

1987.

ZAGREB

10,45

54

D.M.

1990.

ZAGREB

11,00

56

P.Ž.

1986.

ZAGREB

11,15

61

LJ.L.

1970.

ZAGREB

11,30

63

T.L.

1990.

ZAPREŠIĆ

11,45

66

S.M.

1972.

ZAGREB

12,00

73

V.P.

1973.

ZAGREB

12,15

77

V.K.

1995.

SVETA NEDELJA

12,30

79

I.K.

1992.

ZAGREB

12,45

 

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr