Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto stručni referent I. u Samostalnoj službi za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo; KLASA 08

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 53/19 od 24.05.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.05.2019. godine, broj biltena 101, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

2. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

- stručni referent I.

da pristupe na intervju, na adresu Antuna Mihanovića 3, Zagreb, soba br. 21.

dana 15.07.2019. u 11,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

14

Ž.L.

26.11.1976.

Zagreb

40

M.V.

23.09.1979.

Zagreb

52

A.K.

06.04.1966.

Lipnica, Donji Dragonožec

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr