Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto stručni savjetnik – vještak psiholog, Područni ured u Rijeci, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 01

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

5. Područni ured Rijeka, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- stručni savjetnik – vještak psiholog

da pristupe na intervju, na adresu Lošinjska 16, Rijeka.

dana 14.06.2019. u 11,30 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

81

I.Č.

20.09.1964.

Rijeka

85

H.G.

18.09.1971.

Rijeka

98

T.D.M.

23.05.1971.

Matulji

102

Z.T.

30.11.1978.

Rijeka

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr