Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto stručni savjetnik – vještak psiholog, Područni ured u Varaždinu, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 01

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

4. Područni ured Varaždin, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

a) stručni savjetnik – vještak psiholog

da pristupe na intervju, na adresu Miškinina 35, Varaždin

dana 04.06.2019. u 11,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

67

M.Ć.

08.02.1986.

Čakovec

69

M.Č.

23.11.1972.

Radovan

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr