Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto stručni savjetnik – vještak socijalni radnik, Područni ured u Osijeku, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26/19 od 15.03.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.03.2019. godine, broj biltena 53, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

6. Područni ured Osijek, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

b) stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

da pristupe na intervju, na adresu Tadije Smičiklasa 2, Osijek

dana 22.05.2019. u 12,30 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

37

G.G.K.

26.08.1981.

Bilje

68

M.A.

29.07.1978.

Šag, Valpovo

70

M.P.

18.11.1986.

Osijek

71

K.B.M.

17.03.1981.

Osijek

76

V.F.

12.12.1978.

Osijek

89

I.M.

21.09.1979.

Valpovo

104

A.G.

11.06.1987.

Vuka

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr